Podpora iskanju in predstavljanju odgovorov na geografska vprašanja. V šoli, v prostem času, z elementi občanske in odprte znanosti.

Za preprosto potešitev geografske radovednosti vam bo morda zadoščal že iskalnik po zemljevidih, ki ga lahko uporabljate tudi kot mobilno aplikacijo na terenu. Podpora pripravi in izvedbi ekskurzij je namenjena predvsem uporabi v šoli. Geoinformacijske mobilne aplikacije so večinoma namenjene zbiranju geografskih informacij na terenu. Zgodbe z zemljevidi so namenjene interaktivni predstavitvi izbrane vsebine. V zavihku Drugo pa lahko izveste različne informacije o opremi, orodjih in gradivih, ki so morda nepogrešljiva pri vašem geografskem raziskovanju.

EKSKURZIJE

Podpora pripravi in izvedbi ekskurzij je namenjena predvsem uporabi v šoli. Za pregledovanje in uporabo priprave ekskurzije ne potrebujete uporabniškega računa. Za izdelavo lastne priprave na ekskurzijo pa potrebujete uporabniški račun na spletišču SIO. Avtorji velike večine ekskurzij so učitelji, ki so v celoti odgovorni za njihovo vsebino. Zapisani cilji, naloge na učnih listih in druga gradiva niso nujno v skladu z učnimi načrti za posamezno predmetno področje, kar ob uporabi izbrane ekskurzije presodi posamezni učitelj. Vsako ekskurzijo preveri in odklene za javno rabo urednik ekskurzij. Za učitelje in druge, ki bi želeli sodelovati, občasno organiziramo kratke seminarje o izdelavi in uporabi ekskurzij s spletišča.

ALPSKE
POKRAJINE
PREDALPSKE
POKRAJINE
OBSREDOZEMSKE
POKRAJINE
OBPANONSKE
POKRAJINE

DINARSKOKRAŠKE
POKRAJINE

 OSTALO

 

APLIKACIJE

Geoinformacijske mobilne aplikacije so večinoma namenjene zbiranju geografskih informacij na terenu. Vnose prispevate na skupni zemljevid, ki ga delite z vsemi uporabniki posamezne aplikacije. Mobilne aplikacije so se pokazale kot odličen pripomoček za opazovanje pokrajine ter za ustvarjalno in sodelovalno poročanje o svojih ugotovitvah.
Zgodbe z zemljevidi so namenjene interaktivni predstavitvi izbrane vsebine. Predstavljenih je nekaj primerov, ki so vam lahko zanimiv izobraževalni vir, ali zgled za izdelavo lastne zgodbe z zemljevidi.

Preglejte aplikacije in zgodbe z zemljevidi – morda dobite idejo za uporabo, ali za snovanje svojega lastnega orodja in predstavitve

Zaženite izbrano aplikacijo in si oglejte, kaj ste z aplikacijo zbrali vi in njeni drugi uporabniki

Spoznajte eno izmed tematik, ki jo predstavlja izbrana zgodba z zemljevidi

MOBILNE APLIKACIJE

Lokalne zanimivosti

Vsak kraj ima svoje lokalne zanimivosti in posebnosti. Kaj bi pokazali obiskovalcem, ki obiščejo vaš kraj?

INVAZIVKE

Tujerodne invazivne rastlinske vrste vse bolj ogrožajo biotsko pestrost. Prepoznajmo jih in spodbujajmo njihovo odstranitev.
Konfluence
Konfluence so točke križanja vzporednikov in poldnevnikov. Poiščimo določene na terenu in jih vnesimo v aplikacijo.

za boljši kraj

S konkretnimi predlogi za spremembe v obiskanem kraju lahko izboljšamo življenje v njem.

Lokalna oskrba
Aplikacija za spodbujanje lokalne oskrbe s hrano, pregled lokalne ponudbe in vnos lokalnih pridelovalcev.

ZGODBE Z ZEMLJEVIDI

Cankarjevo vesolje
Življenje in delo Ivana Cankarja na zemljevidu.
Koliščarji

Nekaj izbranih dejstev o koliščarjih na Ljubljanskem Barju.

Emona

Zemljevid z dejstvi in zanimivostmi o Emoni.

Toško Čelo
Terenske vaje na Toško Čelo pri predmetu Fizična geografija 2.
Lažne novice in mi
Orodje za podporo učenju o mladostnikih, ki se soočajo z napačnimi informacijami.

Nekaj izjav uporabnikov

Iskanje po zemljevidih uporabim, ko iščem ideje za nove ekskurzije. Vsako leto pa se z učenci lotimo tudi izdelave spletne ankete.

Šele z aplikacijo za podajanje predlogov izboljšav v domačem kraju sem marsikaj prvič videl na poti do šole.

Z aplikacijami povečamo motivacijo, izostrimo oko opazovalca in spodbudimo k razmišljanju.

Dijaki, ki so si geografijo izbrali kot izbirni predmet na maturi, so po mojih napotkih izdelali ekskurzijo.

DRUGO

Če želite izpopolniti katerega od drugih vidikov svojega dela, morda najdete kaj uporabnega med tukaj zbranimi gradivi o terenski opremi in meritvah, multimedijskih orodjih, orodjih za spletno anketiranje, spletnem glasovanju, infografiki, strojnem učenju in umetni inteligenci. Če nam želite kaj sporočiti ali predlagati, uporabite forum ali nam neposredno pišite.

   FORUM

   FORUM